Monday, February 20, 2006

Pagmumuni-muni

Tama bang itanong sa isang tao na "P're ano ang konsepto mo ng pag-ibig?"

Sa aking pagkakaalam, ang pag-ibig kasi ay hindi isang konsepto. Sa makatuwid, paano mo maisasakonsepto ang pag-ibig kung hindi ito isang konsepto?

Nagtatanong lamang po.

Thursday, February 09, 2006

Tanong Lang?

Kapag ikaw ay tulog at malapit ka nang magising. Nananaginip ka pa at sabay na nakikiramdam ka sa paligid mo, ikaw ba'y half-asleep 0 half-awake?

Wala lang... :D